07 febrero 2008

Ester Formosa: "Sola Com el Poeta"

Ester Formosa inicia la gira a Barcelona d'el concert-espectacle que la portarà a Almada, Torino, Estombul i La Habana. Sola Com el Poeta és la versió escènica del seu últim disc "Ester Formosa canta Jordi Guardans, Sola com el Poeta", amb la direcció teatral de Joel Joan i la direcció musical de Maurici Villavecchina. +FOTOGRAFIES.

Text i Fotografies: Martí Fradera